Nyhedsbrev

November 2020      

Kære medlemmer af Hjørnegrunden og nye interesserede i Hjørnegrundsprojektet.

Fra bestyrelsen vil vi gerne informere jer om, hvad der sker i forhold til projektet med at udvide Andelssamfundet i Hjortshøj med den nye bogruppe Hjørnegrunden.

De fælles vilkår som Coronaen har afstedkommet betyder nemlig ikke, at projektet er underdrejet, blot at det har fået lidt andre tidshorisonter, hvilket vi gør rede for i det efterfølgende.

Generalforsamling:

Først gik det ud over afholdelse af vores ordinære generalforsamling, som skulle have fundet sted i marts 2020. Vi udsatte (flere gange), men blev hver gang overhalet af Corona situationen og vi har derfor måttet aflyse igen og igen. Det beklager vi selvfølgelig.

Da det er ganske udfordrende at skulle afholde en generalforsamling som virtuelt møde, og Coronasituationen ikke ser ud til at ændre sig foreløbig, vil vi gerne nøjes med at skulle gøre dette en gang. Vi har derfor besluttet at afvente den næste ordinære generalforsamling i foråret 2021. Vi forventer at skulle afholde denne generalforsamling virtuelt og har fastsat datoen til lørdag den 13.3.2021 kl. 13-15.

Nye interesserede:

Der er heldigvis fortsat tilstrømning af nye som er interesserede i at blive aktive deltagere i Hjørnegrundsprojektet. Vi sikrer selvfølgelig, at disse personer bliver informeret på lige fod med de, der allerede er medlemmer. Men da det desværre ikke er muligt for nye at deltage aktivt i et fysisk møde, så har vi besluttet, at aktivitetskravet er tilstrækkeligt opfyldt, når nye interesserede har været på en rundvisning i AiH  (med deltagelse af Hjørnegrundsrepræsentant) og har sat sig ind i det Værdigrundlag som AiH og dermed vi bygger på. Nye interesserede inviteres derfor på det grundlag til at melde sig ind i foreningen pr. 1.1.2021. Indmeldelse kan ske ved at sende besked på mailadressen: rth@os.dk, hvorefter der vil blive udsendt medlemsnummer og kontingentopkrævning.

AiH’s værdigrundlag og Hjørnegrunden:

Vi finder ovenstående i fin overensstemmelse med, at vi på det nu udsatte Fællesmøde i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen, ville have afholdt en visionsworkshop med temaet: ”Hvordan er vores visioner og drømme for Hjørnegrunden i forhold til det allerede gældende værdigrundlag i AiH og verdensmålene?”

For at sikre, at alle Hjørnegrundens medlemmer har det i hænde, så vedhæftes der endnu engang et link til AiH’s værdigrundlag:

http://www.andelssamfundet.dk/upl/website/intern-dokumentsamling/Vrdigrundlagvedtaget16.pdf

Helhedsplanen for Hjortshøj:

I vinteren – før Corona nedlukningen havde bestyrelsen møde med Århus Kommune – hvor vi informerede byplanlægger Suzanne Eben Ditlevsen, om vores planer for Hjørnegrunden og vores store interesse i at købe den. Dette møde skulle – sammen med møder med andre interessegrupper i Hjortshøj – være med til at danne baggerund for udformning af en Helhedsplan for Hjortshøj, der skal udgøre rammerne for den kommende byudvikling.  Hjortshøj borgernes ønsker for byudviklingen blev herefter hørt på et 3 dage langt åbent Bykontor i februar måned og næste skridt skulle være en borgerworkshop i foråret 2020. Kommunens oprindelige plan (inden Corona) var nemlig, at Helhedsplanen skulle ligge klar til en politisk beslutning i december 2020.

Men så kom Corona og alt gik i stå. Først blev den planlagte workshop i foråret udsat til august 2020. Men denne blev også aflyst og i stedet blev der inviteret til et webinar den 28.september hvor jeg (Christen Duus Børgesen, formand for Hjørnegrunden) deltog sammen med ca. 30 andre inviterede deltagere fra Hjortshøj. Webinaret var ganske godt styret, men selvfølgelig var der grænser for, hvor meget vi kunne komme til orde. Under indlæg kan du se de to præsentationer fra webinaret samt referatet fra mødet herunder:

https://www.hjornegrunden.dk/wp-content/uploads/2020/11/Referat-workshop-28.09.2020.docx

https://www.hjornegrunden.dk/wp-content/uploads/2020/11/Praesentation-til-borgerworkshop-_Sine.pdf

https://www.hjornegrunden.dk/wp-content/uploads/2020/11/Hjortshoej-28092020-Stadsarkitekt-002.pdf

Der vil blive endnu et webinar inden helhedsplanen kan færdiggøres. Her vil der blive fremlagt en Helhedsplan for Hjortshøj, som skal drøftes inden den kommer til endelig politisk beslutning i løbet af første halvår 2021.

På vegne af bestyrelsen for Hjørnegrundens

Med venlig hilsen Christen Duus Børgense

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.