Velkommen

Hvad sker der lige nu.…..

Generalforsamling og Fællesmøde

Generalforsamling og Fællesmøde med Inger Måløv fra Permatopia og Bofællesskaber.dk som oplægsholder.

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde

Læs nyhedsbrevet fra november 2022 her: Nyhedsbrev november 2022

Forventet tidsplan for realisering af projektet.…..

“Foreningen interessegruppe Hjørnegrunden – tilknyttet AiH” 

Vi er en gruppe bosættere, der arbejder hen imod at bebygge en udvidelse af Andelssamfundet med eje- leje- og andelsboliger.

Vi har holdt en række fællesmøder siden juni 2017. Vi har nedsat arbejdsgrupper, der skal forberede vores “bosættelse”, og i starten var det uformelt og uforpligtende. Men for at kunne arbejde effektivt og demokratisk har vi den 17. juni 2018 dannet foreningen som ramme for arbejdet.

Vi står selv for at gennemføre projektet, og der er således tale om en aktivt arbejdende gruppe, ikke en venteliste til ledige boliger. Så ud over at være medlem af foreningen forventes der en grad af aktiv deltagelse i en af arbejdsgrupperne (se mere om disse på hjemmesiden).

Men der tages også hensyn. Bl.a. får vi henvendelser fra børnefamilier, der på grund af deres hverdag har svært ved at komme til møder og være aktive, men det skal ikke afholde nogen fra at kontakte os. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at livet som småbørnsfamilie er omtrent som at gå på vandet…

Forskellige boformer og inkluderende fællesskaber.

Vi har på fællesmøderne drøftet værdier, visioner og ønsker for fremtiden i et fællesskab med forskellige boformer (ejer-, lejer-, andelsboliger), for både seniorer, børnefamilier, singler og unge. Boformer, der kan gøre det muligt for folk på tværs af alder og økonomi at flytte ind. Et ønske, der falder godt i tråd med Aarhus kommunes politik om at være en mangfoldig og aktiv by.

Vi ønsker at understøtte og videreudvikle den fællesskabskultur, der er i AiH, og som bygger på en social dimension med engagement og ansvar overfor hinanden. Dette skal udmøntes konkret via bl.a. fælleshusenes funktioner samt muligheden for sociale tiltag – som for eksempel fællesspisning, fælles ansvar for udearealer, fælles kulturarrangementer og fælles værksteder.

Sociale aktiviteter som disse tjener til at styrke både sammenhængskraften og de praktiske sider af beboernes fællesskab, og de kan desuden forebygge isolation og ensomhed.

Et bæredygtigt og miljøvenligt byggeri

Vores vision er et bæredygtigt byggeri med anvendelse af miljøvenlige materialer, der belaster miljøet mindst muligt med fokus på allergivenlige boliger.

Vi vil også gerne være i front med den nyeste teknologi på energiområdet og ønsker at støtte grøn og vedvarende energiforsyning. Regnvandsopsamling og genanvendelse af det grå spildevand skal gerne indgå som en del af byggeriet.

Vores idéer omfatter bl.a. etablering af p-pladser ved Gl. Kirkevej, overdækket med en konstruktion af solfangere, som på denne måde tjener to formål. Som i det øvrige AiH vil vi kun tillade arbejdskørsel, og vi forestiller os derfor blot en smal vej, der snor sig gennem området, samt et stisystem, som bl.a. skaber forbindelse til de eksisterende bogrupper. Dette er med til at sikre et miljø med gode rekreative muligheder mellem boligerne, ikke mindst for børnefamilierne.

Vores ønske er etablering af fælleshuse med bl.a. fælles vaskeri, der kan være med til at minimere energiforbruget. I den forbindelse ser vi Tiny-houses som en interessant boligform, der kunne indgå som en del af byggeriet.

På alle disse områder vil vi trække både på state-of-the-art viden og de erfaringer, man gennem årene har gjort i AiH og andre danske bofællesskaber.

Vi ønsker ligeledes at undersøge, hvordan vi kan arbejde med cirkulær økonomi, brugeradfærd og eksponering af energiforbruget. Områder som vi finder vigtige for den måde, vi ønsker at leve på, og som kan understøtte vores værdier om et bæredygtigt og miljøvenligt samfund.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Hjørnegrunden

 En – ud af flere – foreløbige skitser for bebyggelse af Hjørnegrunden.