Aflysning af generalforsamling og fællesmøde den 23. August 2020

Kære alle

Vi har afholdt bestyrelsesmøde og har besluttet, at det heller ikke vil være ansvarligt at afvikle vores Generalforsamling og fællesmøde i Foreningen Hjørnegrunden den 23.08.2020 pga. Corona-situationen.

Denne gang holder vi også en kommende dato for afvikling åben, men vil holde et skarpt øje med situationen og afvikle så snart det er muligt – og under en eller anden form inden årets udgang.

Hvis der blandt dem af jer, som har stillet sig til rådighed for nyvalg til bestyrelsen, skulle være et ønske om en hurtigere indtræden, så sig endelig til så vi kan få det formaliseret.

Vi er i bestyrelsen ikke mindst kede af, at det spændende og fællesskabs-skabende arbejde som Fællesmødet efter generalforsamlingen skulle være, heller ikke kan finde sted.

Vi holder dog fingeren på pulsen mht. kontakt med AiH og kommunen ang. Helhedsplanen og vil melde ud, hvis der foretages noget på dette område.

Alle der har betalt 25 kr. til den aflyste generalforsamling vil automatisk være tilmeldt den næste gang, der indkaldes. Skulle du i stedet ønske at få din indbetaling refunderet, bedes du give besked på rth@os.dk.

De Bedste Hilsener

De Bedste Hilsener


Bestyrelsen                                                


Christen Duus Børgesen


Formand for Hjørnegrunden.

Da myndighederne opfordrer til at udøve adfærd der kan forsinke udspredelsen af Corona virusset udsættes Generalforsamlingen og det efterfølgende fællesmøde.

Nyt tidspunkt for GF vil blive sendt til jer når bestyrelsen har mere overblik.

På forhånd tak mvh.
Anne Marie Toft Hansen


xxxxxx

Kære alle
Vi har nu fundet frem til en dato og tidspunkt for det næste fællesmøde for os interesserede i Hjørnegrunden. Vi arbejder i bestyrelsen med kontakten til Århus kommune og med at lave forslag til hvorledes Hjørnegrunden kan komme til at se ud. Dette og meget andet vil vi gerne præsentere og diskutere med jer.

Desuden er det muligt for nye medlemmer/interesserede at komme på en kort rundvisning med guide på AiH’s eksisterende bebyggelse fra 9.15.
Tilmelding og betaling (25 kr per person) vil følge med et program der udsendes senere i denne måned – efter næste bestyrelsesmøde. Så sæt kryds i kalenderen d xxxxxx. Vi glæder os til at mødes med alle.

NB: Man kan IKKE møde op uden at være tilmeldt.

På bestyrelsen for Hjørnegrunden ved AiH’s vegne
Formand
Christen Duus Børgesen

“Foreningen interessegruppe Hjørnegrunden AiH” består af en gruppe bosættere, der arbejder hen imod at bebygge en udvidelse af Andelssamfundet med eje- leje- og andelsboliger. Vi står selv for at gennemføre projektet, og der er således tale om en aktivt arbejdende gruppe, ikke  en venteliste til ledige boliger.

For at være medlem af foreningen skal man deltage i arbejdsgrupperne på denne måde – klik her.

Vi har holdt en række fællesmøder siden juni 2017. Vi har nedsat arbejdsgrupper, der skal forberede vores “bosættelse”, og i starten var det uformelt og uforpligtende. Men for at kunne arbejde effektivt og demokratisk har vi den 17. juni 2018 dannet foreningen som ramme for arbejdet.

Vi får bl.a. henvendelser fra børnefamilier, der på grund af deres hverdag har svært ved at komme til møder og være aktive, men det skal ikke afholde nogen fra at kontakte os. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at livet som småbørnsfamilie er omtrent som at gå på vandet…

Forskellige boformer og inkluderende fællesskaber.

Vi har på fællesmøderne drøftet værdier, visioner og ønsker for fremtiden i et fællesskab med forskellige boformer (ejer-, lejer-, andelsboliger), for både seniorer, børnefamilier, singler og unge. Boformer, der kan gøre det muligt for folk på tværs af alder og økonomi at flytte ind. Et ønske, der falder godt i tråd med Aarhus kommunes politik om at være en mangfoldig og aktiv by.

Vi ønsker at understøtte og videreudvikle den fællesskabskultur, der er i AiH, og som bygger på en social dimension med engagement og ansvar overfor hinanden. Dette skal udmøntes konkret via bl.a. fælleshusenes funktioner samt muligheden for sociale tiltag – som for eksempel fællesspisning, fælles ansvar for udearealer, fælles kulturarrangementer og fælles værksteder.

Sociale aktiviteter som disse tjener til at styrke både sammenhængskraften og de praktiske sider af beboernes fællesskab, og de kan desuden forebygge isolation og ensomhed.

Et bæredygtigt og miljøvenligt byggeri

Vores vision er et bæredygtigt byggeri med anvendelse af miljøvenlige materialer, der belaster miljøet mindst muligt med fokus på allergivenlige boliger.

Vi vil også gerne være i front med den nyeste teknologi på energiområdet og ønsker at støtte grøn og vedvarende energiforsyning. Regnvandsopsamling og genanvendelse af det grå spildevand skal gerne indgå som en del af byggeriet.

Vores idéer omfatter bl.a. etablering af p-pladser ved Gl. Kirkevej, overdækket med en konstruktion af solfangere, som på denne måde tjener to formål. Som i det øvrige AiH vil vi kun tillade arbejdskørsel, og vi forestiller os derfor blot en smal vej, der snor sig gennem området, samt et stisystem, som bl.a. skaber forbindelse til de eksisterende bogrupper. Dette er med til at sikre et miljø med gode rekreative muligheder mellem boligerne, ikke mindst for børnefamilierne.

Vores ønske er etablering af fælleshuse med bl.a. fælles vaskeri, der kan være med til at minimere energiforbruget. I den forbindelse ser vi Tiny-houses som en interessant boligform, der kunne indgå som en del af byggeriet.

På alle disse områder vil vi trække både på state-of-the-art viden og de erfaringer, man gennem årene har gjort i AiH og andre danske bofællesskaber.

Vi ønsker ligeledes at undersøge, hvordan vi kan arbejde med cirkulær økonomi, brugeradfærd og eksponering af energiforbruget. Områder som vi finder vigtige for den måde, vi ønsker at leve på, og som kan understøtte vores værdier om et bæredygtigt og miljøvenligt samfund.

Vil du være med?

Før man indbetaler kontingent for at blive medlem af ejer, lejer eller andelsgruppen og dermed kunne bosætte sig, skal man have deltaget i mindst ét fællesmøde

Er du/I interesseret, kan du sende en email til denne adresse: info (a) hjornegrunden.dk, så får du yderligere information og en invitation til at deltage i næste fællesmøde. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Hjørnegrunden.